Informatie m.b.t. corona virus

26 oktober 2020:

Informatiebrief voor bewoners/cliënten van de Meente

Geachte heer/mevrouw,

De Meente is nog steeds vrij van corona. Wel zien we dat besmettingen in Nederland enorm toenemen. Uit voorzorg hebben wij daarom enkele afspraken aangescherpt. In deze brief informeren we u daarover.

Dragen van een mondkapje:
Voor iedereen die de Meente binnenkomt geldt dat het dragen van een mondkapje binnen de locatie te allen tijde verplicht is. Wij verzoeken u zodra u binnenkomt, uw handen te wassen of te ontsmetten en een schoon mondkapje op te doen.
Het mondkapje mag weer af zodra u de locatie verlaat. Wanneer u met uw naaste naar buiten gaat, houdt u dan het mondkapje op wanneer u binnen 1,5 meter van uw naaste blijft. Met deze afspraken willen we er samen voor zorgen dat uw naaste op een veilige en verantwoorde manier kan blijven genieten van uw bezoek.

Ontvangen van bezoek:
Volgens de richtlijnen van het RIVM is het toegestaan één keer daags maximaal 2 bezoekers te ontvangen. Dit is dan ook binnen de Meente ons dringend advies!
Hier geldt dat u bij (milde) klachten thuisblijft. Ook wanneer er een gezinslid (milde) klachten heeft is het dringende advies thuis te blijven totdat de klachten verdwenen zijn.

Restaurant:
Op dit moment is het restaurant van de Meente  tussen de middag alleen geopend om warme maaltijd te gebruiken voor bewoners die binnen de muren van de Meente wonen.
Koffiedrinken tussen 16-21 uur is tot nader bericht niet mogelijk.

Blijf alert
Zoals gezegd vragen wij u alert te blijven als u één van onze locaties bezoekt. Heeft u zelf klachten? Blijf thuis en laat u testen, ook als u twijfelt. Als u onze locatie bezoekt: desinfecteer uw handen bij binnenkomst, draag altijd een mondkapje en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Bezoek uw naaste op zijn of haar kamer (of buiten) en verlaat de locatie direct na uw bezoek.

Tot slot
Samen met u willen we het coronavirus buiten onze locaties houden. Heeft u vragen of suggesties? Neemt u dan contact op met receptie Meente (receptie.meente@ijsselheem.nl)  038-3852710

Met vriendelijke groet,

Het uitbraakteam van de Meente

 

5 oktober 2020: Meente/Weidegreven in, mondkapje verplicht! Mondkapje verplicht.

11 augustus 2020: Blijf alert! Blijf Alert Flyer.

Update 1 juli 2020

12 juni 2020: Versoepeling maatregelen De Meente.

Datum: 12 juni 2020

Beste bewoner en eerste contactpersoon,

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat wij de maatregelen kunnen versoepelen met ingang van 15 juni aanstaande. Mede dankzij uw medewerking en naleving van de hygiëne- en omgangsregels zijn er geen nieuwe besmettingen geweest.

Wat houdt de versoepeling in?

U mag elke dag  één keer bezoek ontvangen (maximaal 2 personen). Deze bezoekers hoeven zich niet meer te melden bij de receptie. Dit bezoek mag ook ‘s avonds plaatsvinden, u kunt dan naar binnen via de hoofdingang.

We moeten de bezoeken wel blijven registreren, dit om eventuele uitbraak van Covid 19 te kunnen lokaliseren. Wij vragen u dit zelf bij te houden op de lijst die u hiervoor krijgt.

Door deze verruiming van de bezoekregeling vragen wij u zelf weer de was en boodschappen te organiseren. De verzamelpunten in de hal worden weggehaald.

Wij hebben er nu nog voor gekozen de gespreksruimte -voor de cliënten van het verpleeghuis en team t Veer en de Kaai-  in het restaurant voor bezoek open te houden. U kunt hiervoor een afspraak maken via de receptie (038- 3852710).

Daarnaast mogen uw eigen pedicure en fysiotherapeut u thuis weer bezoeken. Hierbij gelden dezelfde afspraken als bij het bezoek.

Hoewel wij allemaal erg blij zijn met de verruiming, is het best spannend. Wij vragen u dan ook dringend om u aan de in de bijlage genoemde Covid-huisregels te houden.

Met vriendelijke groet,

Management IJsselheem, bestuur van De Meente en Cliëntenraad De Meente

Bert Penninkhof, Klaas Bakker en Gijs van Dalfsen.

 

Bijlage 1: Onze huisregels in tijden van COVID-19

Voor u op bezoek komt.

 • U beantwoordt voor uzelf de vragen uit de Checklist eigen gezondheid. Deze vindt u op de zuilen waar u uw handen desinfecteert.
 • U blijft thuis als u, of een van uw huisgenoten, (milde) klachten heeft. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan de receptioniste.
 • U neemt geen huisdieren mee naar het bezoek.

Bij binnenkomst.

 • U beantwoordt zo nodig de vragen van het personeel.
 • U past handdesinfectie toe bij binnenkomst en op alle plaatsen waar het personeel u dat vraagt.
 • U volgt alle instructies van het personeel op.
 • U houdt altijd 1,5 meter afstand tot het personeel en overige bewoners, ook in de lift.

Tijdens het bezoek.

 • U houdt 1,5 meter afstand tot uw naaste.
 • U blijft op de kamer van uw naaste en voert geen gesprekken op de gang
 • U verlaat het gebouw via de kortste route.

 Na afloop van het bezoek.

 • U loopt de kortste route naar buiten.
 • U past handdesinfectie toe.
 • U stelt vragen over uw naaste telefonisch of per e-mail aan het personeel.
 • U informeert de receptioniste als u een of meer klachten krijgt die op de Checklist eigen gezondheid staan.

Specifiek voor cliënten team  Het Veer en de Kaai.

 • Het is toegestaan om met uw familielid/naaste buiten een wandeling te maken mits u gebruik maakt van een mondneusmasker.

 

 

29 mei 2020

Belangrijke informatie openstelling De Meente – brief huurders

30 maart 2020

PERSBERICHT VAN STICHTING DE MEENTE

Het bestuur van Stichting de Meente is zeer begaan met de ouderen in Genemuiden en in het bijzonder de ouderen in en rondom de Meente. Ons aller leven is in korte tijd totaal veranderd. Alles wat enkele weken geleden nog vanzelfsprekend was, wordt nu als een groot gemis ervaren. Veel ogen zijn terecht gericht op de zorg en hulpverlening, maar het heeft ook directe gevolgen voor de bewoners in en rondom de Meente. Op bezoek gaan of bezoek ontvangen kan niet meer en één van de laatste uitjes, namelijk een boodschap doen in het winkeltje…..is nu ook voorbij.

Als bestuur van Stichting de Meente is het onze taak om voor het algemeen welbevinden van onze ouderen te zorgen, hetgeen in deze tijd bijzonder op de proef wordt gesteld. Toch heeft het bestuur samen met enthousiaste vrijwilligers en sponsoren een aantal mooie initiatieven opgezet om te proberen de eenzaamheid te verzachten.

– Alle bewoners die in en rondom de Meente wonen hebben een bosje bloemen ontvangen, zodat ze
de lente in hun huiskamers kunnen zien en ruiken.

– Uiteraard hebben ook alle medewerkers van de Meente een bosje bloemen ontvangen.

– Ons kwartaalblad Roeper is tijdelijk ingewisseld voor “Roepertien”; een weekblad die bezorgd
wordt in en rondom de Meente met algemene informatie, uitzendingen CBO, meditatie, gedicht etc.

– Nauw overleg met CBO (Christelijke Bejaarden Omroep) die extra zendtijd heeft gekregen.

– Ook zijn luisterkastjes ‘Meentenet’geregeld voor bewoners zonder computer of radio.

– De weeksluitingen die elke vrijdag in de Meente werden gehouden, zijn nu digitaal gemaakt en zijn
te beluisteren via de kerktelefoon, in samenwerking met de plaatselijke kerken.

– Interne boodschappen/post brengservice opgezet voor mensen die hun geliefden
boodschappen/post willen brengen; zet maar in de rolcontainer en het wordt z.s.m. bezorgd.

– Vrijwilligersnetwerk Genemuiden Zorgt helpt ouderen met boodschappen en ander klusjes.

– Contact gezocht met kerkenraden om extra aandacht aan de ouderen te geven.

Mocht u andere suggesties of ideeën hebben om iets voor de ouderen in en rondom de Meente te kunnen betekenen, dan horen wij dat uiteraard graag via onze site contact op: www.demeente.org

Daarnaast zijn er ook de medewerkers van IJsselheem in de Meente die dag en nacht keihard werken om te zorgen voor onze ouderen, hartelijk dank daarvoor! Ook de meer dan 200 vrijwilligers die nu niet in de Meente kunnen zijn willen we niet vergeten en we hopen dat jullie straks weer je vrijwilligerswerk op kunnen pakken. Het is hartverwarmend om op te merken wat voor een grote plaats de Meente in onze samenleving heeft. De spontane initiatieven de er ontstaan zoals: zakje lekkernijen die voor inwoners afgeleverd werden, drone opnames van Urk, katrol apparaatjes aanbiedingen om boodschappen mee naar boven te takelen, leuke tekeningen gemaakt door de kinderen, de tientallen vrijwilligers die zich aangemeld hebben bij Genemuiden Zorgt, vrijgevigheid van sponsoren van Roepertien en gisteren een prachtig billboard bij de Meente. Echt om stil van te worden en hartelijk dank daarvoor.

Het bestuur doet er alles aan naar wat in ons vermogen ligt om het welzijn van de ouderen in deze bijzondere tijden te veraangenamen. Laten we de woorden van onze koning om het ‘eenzaamheidsvirus samen te bestrijden’ letterlijk opvatten, maar dat de woorden van zijn overgrootmoeder Wilhelmina voor onze ouderen, ‘Eenzaam maar niet alleen’ ook ervaren mogen worden.

Het bestuur van Stichting de Meente

 

Meer info : www.demeente.org – www.genemuidenzorgt.nl – tel. Genemuiden Zorgt 06-41856812

 

Door de dreiging van het corona-virus zijn alle activiteiten tot 6 april afgelast.

Zaterdag 28 maart kan er alleen tussen 11 en 13 uur boodschappen/eten gebracht worden bij de hoofdingang van De Meente. Zondag 29 maart blijft de deur gesloten.

26 maart 2020

Informatie over post, boodschappen en wasgoed

Post en boodschappen

Post is een waardevolle vorm van contact op dit moment. Zoals u inmiddels weet wordt alle binnenkomende post en boodschappen op 1 plek (de sluis bij de receptie) verzameld. Boodschappen mogen aangeleverd worden op maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur.

Mocht u op zaterdag een visje willen brengen dan kan dit tussen 11.00-13.00 uur. Op aangegeven tijden is er iemand op de receptie aanwezig, op zondag zijn we gesloten.

Nieuwe maatregelen

Wij houden, om verspreiding van het virus te voorkomen, een periode van 24 uur aan voordat wij de post bij u bezorgen.

Op maandag t/m vrijdag is dat ’s morgens (tussen 10.30-12.00 uur) en ’s middags (tussen 16.00-18.00 uur) is er een ronde voor zowel de post en boodschappen. Kranten worden van maandag t/m zaterdag bezorgd.

Wij gaan werken met post-enveloppe waar uw naam op staat.

De post voor u wordt in deze enveloppe gedaan en wordt bij u bezorgd.

Wij verzoeken u de lege enveloppe op uw brievenbus te leggen. Deze halen wij weer op om opnieuw te gebruiken.

ls u post heeft voor de receptie, bijvoorbeeld aanmelden boodschappenservice of een kaartje die u wilt versturen, dan kunt u dit in deze enveloppe doen.

Wij nemen deze mee en zorgen dat de post op de juiste plek terecht komt.

Wasgoed

Uw wasgoed mag nog steeds door anderen worden gedaan. Ook hier geldt dat deze kan worden afgeleverd en opgehaald bij het centrale punt, de sluis bij de receptie. Dit was al onze werkwijze.

Nieuwe maatregel

Als bij u het vermoeden bestaat dat u corona heeft of deze is vastgesteld dan wijzigt bovengenoemde afspraak. Uw wasgoed zal in deze situatie in uw eigen wasmachine worden gewassen op 60 graden. Als u geen eigen wasmachine heeft dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van

De Meente: telefoonnummer 038-3852710.

 

Hieronder vindt u informatie betreffende de maatregelen rondom het corona-virus voor de Meente + in- en aanleunwoningen.

Woont u binnen de muren van De Meente en ontvangt u geen zorg van IJsselheem dan hebben wij een verzoek aan u. 

  Wij willen de juiste maatregelen kunnen nemen in verband met het coronavirus. 

Het is daarom voor IJsselheem van groot belang, dat zij een goed beeld heeft wie van haar bewoners klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. 

De klachten zijn: verkoudheidsklachten en/of hoesten en koorts. 

Wilt u aan de receptie van De Meente doorgeven indien u bovengenoemde klachten heeft? 

Heeft u vragen over uw klachten en/of wilt u behandeling dan neemt u contact op met uw huisarts. 

Wij willen u alvast bedankt voor uw medewerking. 

Genemuiden, 24 maart 2020  

Geachte bewoner van aanleunwoningen en/of huurder van De Meente, 

 Al eerder ontving u van ons een brief over de maatregelen die IJsselheem op locaties heeft genomen in verband met het coronavirus. Met deze maatregelen 
willen wij de gezondheid van bewoners en zorgmedewerkers zo goed mogelijk beschermen.

Zoals verwacht verspreidt het coronavirus zich ook in onze regio. Ook op een aantal locaties van IJsselheem zijn besmettingen geconstateerd. Dit maakt het noodzakelijk dat we de maatregelen uitbreiden en/of aanscherpen. Daarom gelden vanaf heden de volgende regels, gebaseerd op de uitgangspunten van het RIVM: 

 Bezoek 

 1. U wordt dringend verzocht in uw woning te blijven en De Meente niet meer te verlaten. 
 1. Bezoek zonder noodzakelijke reden is niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor bezoek van naasten en verwanten.  
 1. Is er een noodzakelijke reden voor bezoek, huishouding en/of persoonlijke verzorging (zoals haren wassen), dan geldt een maximum van twee keer per week. De bezoeker is steeds dezelfde persoon. Deze persoon meldt zich bij de receptie. 

   Boodschappen en was 
 1. Voor het brengen van boodschappen en het ophalen en brengen van uw wasgoed kan er gebruik worden gemaakt van de rekken in de sluis bij de hoofdingang.  
 1. De medewerkers bezorgen de boodschappen en was bij u aan de deur van uw appartement.  
 1. De AH in De Meente is gesloten.

   Overige 
 1. Het centrale plein en andere vormen van pleinen in De Meente zijn gesloten. 
  U mag hier niet meer samenkomen en kunt hier geen kopje koffie meer drinken. 
 1. De zij-ingangen van De Meente zijn afgesloten en kunnen niet meer met de druppel geopend worden. De hoofdingang kan worden gebruikt.

   We realiseren ons dat deze maatregelen ingrijpend zijn. Wij nemen deze besluiten dan ook niet lichtvaardig, maar in het belang van u, onze cliënten en medewerkers.

   Ervaart u problemen door deze maatregelen, dan treft u in de bijlage mogelijke alternatieven aan. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van 

  De Meente: telefoonnummer 038-3852710.


  Wij vertrouwen op uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,
  Bea Koele en Bert Penninkhof

  managers wonen, zorg en welzijn 

Bijlage brief 24 maart 2020 – mogelijkheden binnen de muren van De Meente 

  Maaltijdservice 

Als u gebruik wilt maken van de maaltijdenservice van De Meente dan kan dat. 

In deze enveloppe vindt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. 

Het ingevulde formulier kunt in deze enveloppe bij uw voordeur zetten. 

Wij halen de enveloppe weer bij u op en zorgen dat uw aanmelding bekend is bij de keuken. U ontvangt 1 x per maand een factuur. 

  

Boodschappenservice 

U kunt gebruik maken van een boodschappenservice. Er zijn 3 bezorgmomenten: 

  

Besteldag – besteld voor 12.00 uur  Dag afleveren boodschappen 
Vrijdag  Maandag 
Maandag  Woensdag 
Woensdag  Vrijdag  

  

Op de ochtend van de besteldag wordt in ieder geval de bestellijst opgehaald. 

In de bijlage vindt u een bestellijst die u hiervoor kunt gebruiken. 

De ingevulde bestellijst kunt in deze enveloppe bij uw voordeur zetten. 

Wij halen de enveloppe weer bij u op en zorgen dat uw bestelling wordt verwerkt.            U ontvangt 1 x per maand een factuur. 

  

Genemuiden Zorgt 

Veel Genemuidenaren die hulp nodig hebben, krijgen steun van familie, buren, vrienden of mensen die ze kennen van kerk of vereniging. Zo’n sociaal netwerk helpt mensen door moeilijke periodes. Wat doet u als u hulp nodig hebt, maar bij niemand terecht kan?  

Neem dan contact op met Genemuiden Zorgt!  

Telefoon: 06 – 41 85 68 12 

E-mailadres: info@genemuidenzorgt.nl 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 19:00 uur tot 20:30 uur. 

U kunt zich ook melden bij het Zorgloket in de Meente van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur. U kunt ook bellen naar 038 385 27 10. 

Website: https://www.genemuidenzorgt.nl 

  

CBO 

Op de website van CBO vindt u alle informatie over onze uitzendingen en programma’s.
Wij zijn op woensdagavond van 19:00 – 22:00 uur en de zaterdagavond  van 19:00 – 22:00 uur te beluisteren. U kunt ons ontvangen op de 107.3 in de ether, 104.1 op de kabel, via het interne ‘Meentenet‘ en via ‘Live Radio Luisteren‘. 

https://www.cbozwartewaterland.nl/ 

  

Beeldbellen 

Beeldbellen is een mooie manier om op afstand elkaar te zien. U heeft dan wel een eigen telefoon nodig. 

 

 

Maaltijdservice De Meente 

  

Ik wil graag gebruik maken van de maaltijdservice 

  

Naam:         ……………………………………………………………………………………………………… 

  

Woning:       ……………………………………………………………………………………………………… 

  

In het onderstaande overzicht kunt u door middel van het zetten van een streep/kruis aangeven op welke dag u welke maaltijd en/of toetje wilt ontvangen. 

  

Dag  Hoofdmaaltijd € 6,00 per maaltijd  Toetje € 1,50 per toetje 
Maandag       
Dinsdag       
Woensdag       
Donderdag       
Vrijdag       
Zaterdag       
Zondag       

  

Als u voor 10.00 uur wijzigingen doorgeeft aan de receptie kunnen wij deze op dezelfde dag nog verwerken.  

U kunt dit telefonisch doen op telefoonnummer 038-3852710. 

 Financiën 

Eenmaal per maand ontvangt u een factuur van ons.  

E-mailadres waar de factuur heen gestuurd mag worden: …………………………………… 

  

Indien u nog geen SEPA machtiging heeft afgegeven aan De Meente dan verzoeken wij u dit te doen. Deze machtiging treft u in de bijlage aan. (volgt) 

———————————————————————————————————————————————————————————

Genemuiden, 24 maart 2020

Geachte bewoners en mantelzorgers van De Meente 

 

WIJZIGINGEN IN DE AFSPRAKEN 

Het is heel belangrijk dat u zich hier aan houdt, in uw belang maar ook die van uw medebewoner en medewerkers 

 

Wilt u deze informatie doorgeven aan uw familie 

Informatie is ook te vinden op www.demeente.org (tabblad activiteiten) 

 

In onze brief gedateerd 16 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de regels ten aanzien van de aan– en inleunwoningen.  Wij zetten alle besluiten voor u op een rij. De besluiten zijn vooral bedoeld om het contact tussen mensen terug te brengen en om groepen waarin mensen elkaar kunnen treffen zo klein mogelijk te houden. Dit betekent in uw situatie het volgende. 

 

Familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes zijn tot nader order helaas niet mogelijk. 

We begrijpen dat dit in het dagelijks leven problemen kan geven. Bijvoorbeeld omdat u boodschappen bezorgd krijgt door een naaste, of omdat een naaste uw was verzorgt of uw appartement schoonmaakt. Voor dit soort huishoudelijke of praktische zaken is bezoek toegestaan waarbij de volgende regels gelden voor de huurders en cliënten van de wijkverpleging 

 

 • Maximaal 2x per week één persoon op één dag, als het echter mogelijk is het dringende verzoek om dit te beperken tot 1x per week. 
 • In 1 week komt steeds dezelfde persoon. 
 • Deze persoon heeft een noodzakelijke reden om te komen 

Voor was en boodschappen hebben wij het volgende bedacht: 

 • U kunt de was brengen/ophalen en boodschappen in de hal bij de ingang neerzetten.  
 • Hier staat duidelijk aangegeven waar u deze kunt neerzetten.  
 • Graag duidelijk vermelden voor wie het is bestemd.  
 • Wij zorgen dat de spullen op de juiste plek komen. 
 • Deze persoon neemt de noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht. 
 • Deze persoon is niet verkouden, hoest niet, heeft geen koorts en is recentelijk niet in het buitenland of risicogebied geweest. 
 • Deze persoon dient zich vooraf te melden bij de receptie (hoofdingang). 
 • Het is niet de bedoeling dat deze persoon de toegangsdruppel gebruikt (dus ook niet uitlenen). 
 • Deze persoon heeft geen contact met andere bewoners en/of medewerkers, niet bij binnenkomst op weg naar de woning maar ook niet bij het naar huis gaan. 

 

Daarnaast geldt voor u met ingang van 20 maart 2020 het volgende: 

 • U mag zich niet meer buiten De Meente begeven. Dit betekent dat u dus ook geen rondje mag lopen of fietsen én ook niet op bezoek kan naar de Weidegreven. Bewoners van de Weidegreven mogen ook niet bij u op bezoek komen. 
 • U doet uw boodschappen zoveel mogelijk bij de AH van De Meente of laat deze bezorgen door de persoon die bij u langs komt (zie bovenstaande afspraken). 
 • De post en/of krant worden rondgebracht door een vrijwilliger binnen De Meente. Dit betekent dat uw post en/of krant misschien later bezorgd wordt dan u gewend bent. 

 

Wij realiseren ons dat deze besluiten grote gevolgen voor u kunnen hebben. Deze besluiten worden niet lichtvaardig genomen maar zijn in het belang van u, de andere bewoners en onze medewerkers.  

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u en uw betrokkenen deze besluiten respecteren en zich hieraan houden. Bij vragen kunt u bij de receptie terecht. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.