Informatie m.b.t. corona virus

Maatregelen 29-14-2022

Routekaart m.i.v. 02-02-2022

Routekaart m.i.v. 18-01-2022

Informatiebrief – 23 december 2021

In de Meente zijn op dit moment wat besmettingen van corona vastgesteld. Om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te houden zijn wij, helaas, genoodzaakt weer wat aanscherpingen door te voeren. In deze brief willen we u graag meenemen in de geldende richtlijnen voor de feestdagen en de dagen daarom heen. We willen u vragen u daar aan te houden om de bewoners, de medewerkers en uzelf te beschermen. Onderstaande maatregelen gelden per direct.

Twee bezoekers per dag

De aanstaande feestdagen zijn traditiegetrouw een periode waarin we graag samen zijn met familie en naasten. Met elkaar zoeken we naar een vorm waarin we corona zoveel mogelijk buiten de deur houden en we het ontmoeten zo min mogelijk in de weg staan. Bezoek blijft van harte welkom op onze locatie. Vanaf heden geldt voor bezoek een maximaal aantal van twee bezoekers per dag verspreid over een of twee momenten. Kinderen tellen mee in het aantal bezoekers vanwege de 1,5 meter afstand maatregel en de besmettelijkheid van het virus bij kinderen.

Bezoek tijdens de feestdagen

Op Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling gaat het maximum aantal bezoekers conform landelijke richtlijnen omhoog naar vier bezoekers per dag, verspreid over een of twee momenten, met een maximum van 2 bezoekers per moment. Wij willen vragen aan iedereen om het bezoek zoveel mogelijk op de Meente plaats te laten vinden, om de bewoners te kunnen beschermen. Bezoekers zijn met de geldende richtlijnen van harte welkom.


Afspraak maken  
Bezoekers voor bewoners op de PG woningen vragen we om voor hun komst een afspraak te maken. Zo zorgen we er samen voor dat het niet té druk wordt op onze locatie en dat we de anderhalve meter afstand kunnen blijven waarborgen. Ook voor bron- en contactonderzoek is het belangrijk het bezoek te registeren. Dit kan eenvoudig online via de bezoekmodule Plan uw bezoek (ijsselheem.planuwbezoek.nl). Mantelzorgers die een vast onderdeel zijn van de verzorging voor iemand, zijn uitgezonderd van deze regel.

Restaurant

Ons restaurant is gesloten voor bezoekers. Cliënten kunnen wel gebruik blijven maken van het restaurant als eet- en ontmoetingsruimte. Bijvoorbeeld om samen te eten met cliënten van dezelfde woning, uiteraard met in achtneming van 1,5 meter afstand. Ook vaste gasten in het restaurant, zoals bewoners van aanleunwoningen, huurders en vaste bezoekers, kunnen hun maaltijd bij ons blijven nuttigen. Het mengen van groepen is hierbij niet toegestaan.

Om dit vorm te geven gaat het restaurant in 2 groepen de maaltijd aanbieden, met ingang van vrijdag 24 December.

 • Cliënten VPT zorg IJsselheem eten van 11.45 uur tot 12.30, de mogelijkheid tot het verlaten van het restaurant is tot 12.45 uur. Dan moet iedereen opgehaald of weer naar huis zijn.
 • Bewoners van de Meente die huren of wijkverpleging ontvangen kunnen vanaf 12.45 uur inlopen, maaltijd start om 13.00 uur en duurt tot 13.30 uur.

Albert Heijn

Er is besloten de Albert Heijn wel open te houden, maar alleen voor bewoners die onder het dak van de Meente wonen.

Dagbesteding WMO

Tot nader bericht is de koeweide gesloten voor dagbesteding. De cliënten van de dagbesteding worden op de hoogte gebracht als de koeweide weer open gaat.

Afspraken voor bezoek op een rij 

 • Houd u aan de basismaatregelen;
 • Bezoek is alleen mogelijk op afspraak op de PG woningen (verplicht);
 • Iedereen draagt altijd een mondneusmasker in de gehele Meente, dus ook op de gangen;
 • Houd u aan de afspraken die op locatie gelden (zoals quarantainemaatregelen).
 • Heeft u een positief geteste huisgenoot of bent u in aanraking geweest met iemand die bewezen corona heeft? Dan vragen wij u om uw bezoek aan de Meente uit te stellen
 • Kinderen van alle leeftijden vallen onder de bezoekersregeling


Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief of over een specifieke situatie? Dan kunt u contact opnemen met het lokale uitbraakteam via a.vdberg@ijsselheem.nl of i.sleurink@ijsselheem.nl.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Uitbraakteam de Meente

Routekaart m.i.v. 15 november 2021

Informatiebrief – 5 november 2021

Vorige week informeerden wij u over de aangescherpte coronamaatregelen voor IJsselheem en Hanzeheerd naar aanleiding van de landelijk oplopende besmettingscijfers. Dinsdagavond heeft ook het kabinet landelijke maatregelen aangekondigd in haar coronapersconferentie. In deze informatiebrief leest u hoe we hier bij IJsselheem en Hanzeheerd mee omgaan.

Mondkapjesplicht
De overheid heeft besloten dat de mondkapjesplicht terugkeert in publiek toegankelijke binnenruimtes. Dat betekent ook dat er mondkapjes gedragen moeten worden in onze woonzorglocaties. Onze medewerkers zijn hiervan op de hoogte gesteld en dragen nu een mondneusmasker in de openbare ruimten, binnen de anderhalve meter van de client maar ook daarbuiten. Wij verwachten dit vanaf heden ook van bezoekers en vrijwilligers op de locaties van IJsselheem en Hanzeheerd.  

Basismaatregelen
Naast de mondkapjesplicht keert ook de 1,5 meter afstand terug. Uiteraard blijven daarnaast de geldende basismaatregelen onverminderd van kracht. Het gaat dan om handen wassen, goed ventileren en testen bij klachten. Dit laatste geldt zowel voor diegenen die zich hebben laten vaccineren als degene die daar (nog) niet toe besloten heeft. Wilt u op bezoek bij uw naaste maar heeft u klachten? Dan willen wij u dringend vragen uw bezoek uit te stellen.

Mogelijke boosterprik
In de persconferentie heeft minister De Jonge laten weten dat er een plan komt voor een derde boosterprik voor reeds volledig gevaccineerde personen. Dit zal opnieuw op geboortedatum worden uitgerold waarbij de leeftijdsgroep van 80 plus als eerste is genoemd. Minister De Jonge gaf de maand december aan als de maand waarin dit van start zou kunnen gaan. Bij IJsselheem en Hanzeheerd volgen we deze ontwikkeling op de voet. We bereiden ons alvast voor op deze mogelijke volgende vaccinatieronde voor cliënten die hiervoor in aanmerking komen en hier gebruik van willen maken. Zodra hier meer duidelijkheid over is dan hoort uit dit uiteraard van ons.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met het lokale uitbraakteam via a.vdberg@ijsselheem.nl of i.sleurink@ijsselheem.nl.

Tot slot
Het aanscherpen van de coronamaatregelen vraagt opnieuw flexibiliteit van u, uw naasten en onze medewerkers. We willen u bedanken voor uw moed en het vertrouwen dat u toont bij het volgen van de maatregelen.  

 Met vriendelijke groet,

Uitbraakteam de Meente

Dinsdag 02 november 2021

Met ingang van vandaag is het verplicht om als bezoeker of personeel op de gangen een mondmasker te dragen in de Meente en Weidegreven.

Ook willen we u vragen NIET in de Meente te komen als u een positief getest persoon in uw huishouden heeft.

Informatiebrief – 29 oktober 2021  

Deze brief is opgesteld voor clienten en hun contactpersonen, wanneer u geen zorg ontvangt van IJsselheem is deze om u te informeren. 

Zoals u wellicht heeft meegekregen lopen de coronabesmettingscijfers landelijk momenteel op, zo ook in de regio’s waarin IJsselheem en Hanzeheerd actief zijn. Ons beleid richt zich op het voorkomen van overdracht van het virus in onze woonlocaties. In verband daarmee scherpen we een aantal maatregelen nu aan. In deze informatiebrief leest u daar meer over.

Anderhalve meter afstand Vanaf heden houden onze medewerkers onderling 1,5 meter afstand van elkaar. Bij bewoners proberen wij onderling ook de afstand van 1,5 meter te bewaren op bijvoorbeeld de dagbesteding, in het restaurant of de stadskamp. Bezoekers vragen we om 1,5 meter afstand te houden van bewoners. Uiteraard blijven de geldende maatregelen, handen wassen en testen bij klachten, onverminderd van kracht. 

Mondneusmaskers Medewerkers in de zorg en huishouding dragen binnen de anderhalve meter van de cliënt een mondneusmasker tenzij er door professionele afweging een reden is om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als het masker leidt tot onbegrepen gedrag, agressie of wanneer het de communicatie met de cliënt ernstig belemmert. Wij verwachten ook van bezoekers en vrijwilligers dat zij een mondneusmasker dragen bij contact met de naaste/ cliënt binnen de anderhalve meter. 

Griepprik Dan staan we momenteel ook aan de vooravond van het griepseizoen. De experts verwachten dat deze dit jaar heftiger zal verlopen omdat de strenge coronamaatregelen van vorig jaar ook voor minder griepinfecties heeft gezorgd. Dat maakt de griepprik dit jaar extra belangrijk. Volgende week starten we met de griepvaccinatie voor cliënten. Ook medewerkers roepen we op om vooral die prik te komen halen. Komt u als naaste ook in aanmerking voor een griepprik? Dan krijgt u hiertoe een uitnodiging van uw huisarts. We vragen u met klem hier ook gebruik van de te maken, zo helpt u ons ook het griepvirus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

Vragen? Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met het lokale uitbraakteam via Annette van den Berg, Regisseur de Meente of Inge Sleurink, regieverpleegkundige de Meente.

Tot slot De situatie rondom corona vraagt nog steeds alertheid van ons allen. Voor de gezondheid van cliënten en medewerkers maar ook om onrust, die bron- en contactonderzoek, quarantaine en andere maatregelen met zich meebrengen, voor te zijn. Bedankt dat u samen met ons alert blijft! 

Met vriendelijke groet, 

Het uitbraakteam de Meente 

Routekaart m.i.v. donderdag 21 oktober 2021

Routekaart m.i.v. maandag 5 juli 2021

Routekaart m.i.v. maandag 14 juni 2021

Routekaart m.i.v. maandag 31 mei

Routekaart m.i.v. maandag 10 mei

Routekaart m.i.v. maandag 3 mei

Informatiebrief  16 april 2021 
voor cliënten en contactpersonen 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
We staan bij IJsselheem voor een nieuwe fase in de coronamaatregelen. Het hoge aantal gevaccineerde cliënten én medewerkers maakt versoepelingen in onze locaties mogelijk. Goed nieuws is ook dat al onze woonlocaties op dit moment vrij van besmetting zijnVerpleeghuizen hebben het geluk dat er weer wat meer kan. Met deze brief informeren wij u hier graag verder over. 
 
Versoepelingen 
Iedere locatie is anders en daarom maken we in zorgvuldig overleg met cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers afspraken over ontmoeten en andere corona-maatregelen op locatieZo geven we op een veilige en verantwoorde manier meer ruimte aan cliënten en naasten.  
 
Afspraken voor de Meente te Genemuiden 
Hierbij de afspraken voor locatie de Meente te Genemuiden, met ingang van 19 April 2021, op een rij: 

 • Per dag maximaal 1 bezoeker, dit mag elke dag een ander zijn. Kinderen tot 4 jaar mogen weer mee naar binnen onder begeleiding van een volwassene 
 • Bij buitenactiviteiten zoals wandelen of fietsen hoeft geen mondneusmasker meer gedragen te worden 
 • In de Meente is het dragen van een mondneusmasker verplicht 
 • In alle ruimtes geldt het in achtnemen van de 1,5 meter afstand 

Als op locatie een besmetting met het coronavirus ontstaat, dan kunnen we in sommige situaties de afspraken herzien. Als uitbraakteam nemen we dan het initiatief tot een hernieuwde dialoog. 
 
Basismaatregelen blijven van kracht 
Veilig en verantwoord versoepelen is mogelijkWel blijven de basismaatregelen onverminderd van krachtHoud 1,5 meter afstand. Was of desinfecteer uw handen regelmatig en zorgvuldig. En stel uw bezoek uit bij klachten (laat u testen, ook bij twijfel).  
 
Vragen of suggesties 
Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Het uitbraakteam van de Meente via i.sleurink@ijsselheem.nl/h.thorst@ijsselheem.nl Meer informatie over vaccineren kunt u vinden op www.coronavaccinatie.nl. Voor informatie over het coronavirus en de werkwijze van IJsselheem kunt u ook terecht op www.ijsselheem.nl 
 
We kunnen ons voorstellen dat u ook praktische vragen heeft. Bijvoorbeeld: Is een mondneusmasker verplicht als ik buiten iemand in een rolstoel duw?  Of: Ik ben volledig gevaccineerd. Wat betekent dit voor mijn bezoek? Op onze website vindt u een overzicht van vragen en antwoorden. 
 
Tot slot 
Dat we kunnen versoepelen is goed nieuws en ook verantwoord omdat we samen in de vaccinatie-bubbel zitten. Tegelijkertijd kan het ook spannend zijn. We maken telkens een goede afweging van wat verantwoord en veilig weer kan, met respect voor iedereen die bij ons woont en werkt. Zo werken we samen stap voor stap toe naar een normaler leven 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Uitbraakteam de Meente 

 

Informatiebrief 12 maart 2021

Via deze weg willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken omtrent het corona beleid in de Meente. Dit naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen Dinsdag 9 Maart.

Vanuit de overheid wordt er aangegeven om te kijken naar eventuele versoepelingen met betrekking tot bezoek. 

Naar aanleiding van de persconferentie is uitvoerig door het uitbraakteam naar de mogelijkheden gekeken. 

Om cliënten en medewerkers goed te kunnen beschermen is voor nu besloten nog geen versoepelingen door te voeren omdat dat voor de Meente niet verantwoord zou zijn.

Uitbraakteam kijkt wekelijks of er versoepelingen mogelijk/verantwoord zijn.

De verpleeghuisarts van de Meente is door de arts van de GGD specifiek benaderd hierover. 

Binnen Genemuiden is er een brandhaard van corona, ook de Engelse en Afrikaanse variant komt hierin voor. 

Daarnaast is er een lage vaccinatiegraad in Genemuiden. Deze arts gaf aan zeer alert en heel voorzichtig te zijn en de huidige bezoekregels nog te blijven handhaven.

RIVM geeft code rood aan voor Genemuiden!!

Huidige bezoekregels zijn:

 • Dagelijks één bezoeker per bezoekmoment en een maximum van 2 vaste bezoekers per week. Voor verpleeghuis alleen bezoek op afspraak.
 • Geen bezoek van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Vanaf 12 jaar valt het bezoek onder de bezoekregeling.
 • Bij (milde) klachten stelt u het bezoek aan de Meente uit!  (Laat u bij twijfel testen)
 • Wanneer u huisgenoten met (milde) klachten heeft, stelt u het bezoek aan de Meente voor zeker één week uit!  (Dit advies kan afwijken van de richtlijnen van de GGD)
 • Bezoek draagt altijd een mondkapje.
 • Was en desinfecteer u handen regelmatig
 • Houd anderhalve meter afstand.
 • Na u bezoek direct de Meente via de kortste weg weer verlaten

De bovenstaande bezoekregels zullen tot nader bericht van toepassing blijven.

Hopende u hierover voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het uitbraakteam van de Meente

 

Informatiebrief – 22 januari 2021
Voor cliënten met zorg (ook wijkverpleging) en eerste contactpersonen

Voor huurders het dringende advies zich aan deze regels te houden

Geachte heer/mevrouw,

 

Het kabinet maakt zich grote zorgen om de Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat wij al kennen. Daarom zijn er extra maatregelen nodig om die nieuwe variant onder controle te krijgen. Met deze informatiebrief willen wij u informeren over het aanpassen van de bezoekregeling. De volgende aanpassingen zullen per direct ingaan:

 • 1 x per dag maximaal 1 bezoeker.
 • Gedurende een week twee vaste bezoekers.
 • Geen kinderen op bezoek in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar valt het kind onder de bezoekregeling.
 • Overige afspraken, zoals gebruik restaurant, blijven ongewijzigd. Evenals de afspraak dat een kerkelijk werker niet onder de bezoekregeling valt.
 • De huishoudelijke hulp valt ook niet onder de bezoekregeling.

 

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de bezoekmodule wordt aangepast. Wij adviseren u in de bezoekmodule te kijken of uw bezoek goed gepland staat. Komt u er online niet uit? Of maakt u liever telefonisch een afspraak? Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum van IJsselheem via 088 – 339 44 00. Zij plannen dan met u een afspraak in.  

 

Afspraken voor bezoek op een rij:

 • Bezoek is alléén mogelijk op afspraak (verplicht). Deze afspraak geldt alleen voor verpleeghuis.
 • Maximaal 1 bezoeker per bezoekmoment.
 • Gedurende een week twee vaste bezoekers.
 • Geen kinderen op bezoek in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar valt het kind onder de bezoekregeling
 • Bezoek draagt altijd een mondkapje.
 • Houd anderhalve meter afstand.
 • Geen bezoek bij klachten (laat u testen, ook bij twijfel).
 • Was of desinfecteer uw handen regelmatig.
 • Bezoek houdt zich aan bewegwijzering en andere adviezen als aangedragen door het personeel.

 

Wanneer u of een huisgenoot positief getest zijn, of quarantaineplicht hebben, stelt u uw bezoek een week uit. Dit kan afwijken van het advies dat de GGD u geeft.

 

Vragen of suggesties
Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met de receptie van De Meente telefoonnummer 038-3852710. Voor informatie over het coronavirus en de werkwijze van IJsselheem kunt u ook terecht op www.ijsselheem.nl.

 

Tot slot
Wij weten dat we veel van u vragen. Ons beleid is erop gericht om de deuren voor bezoek open te houden. De gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers staan hierbij voorop. We hebben elkaar nodig in deze uitzonderlijke situatie en rekenen op uw medewerking en begrip. Vooral wensen wij u mooie momenten toe met uw naasten.

Met vriendelijke groet, namens het uitbraakteam van De Meente, Cliëntenraad en bestuur de Meente

 

26 oktober 2020:

Informatiebrief voor bewoners/cliënten van de Meente

Geachte heer/mevrouw,

De Meente is nog steeds vrij van corona. Wel zien we dat besmettingen in Nederland enorm toenemen. Uit voorzorg hebben wij daarom enkele afspraken aangescherpt. In deze brief informeren we u daarover.

Dragen van een mondkapje:
Voor iedereen die de Meente binnenkomt geldt dat het dragen van een mondkapje binnen de locatie te allen tijde verplicht is. Wij verzoeken u zodra u binnenkomt, uw handen te wassen of te ontsmetten en een schoon mondkapje op te doen.
Het mondkapje mag weer af zodra u de locatie verlaat. Wanneer u met uw naaste naar buiten gaat, houdt u dan het mondkapje op wanneer u binnen 1,5 meter van uw naaste blijft. Met deze afspraken willen we er samen voor zorgen dat uw naaste op een veilige en verantwoorde manier kan blijven genieten van uw bezoek.

Ontvangen van bezoek:
Volgens de richtlijnen van het RIVM is het toegestaan één keer daags maximaal 2 bezoekers te ontvangen. Dit is dan ook binnen de Meente ons dringend advies!
Hier geldt dat u bij (milde) klachten thuisblijft. Ook wanneer er een gezinslid (milde) klachten heeft is het dringende advies thuis te blijven totdat de klachten verdwenen zijn.

Restaurant:
Op dit moment is het restaurant van de Meente  tussen de middag alleen geopend om warme maaltijd te gebruiken voor bewoners die binnen de muren van de Meente wonen.
Koffiedrinken tussen 16-21 uur is tot nader bericht niet mogelijk.

Blijf alert
Zoals gezegd vragen wij u alert te blijven als u één van onze locaties bezoekt. Heeft u zelf klachten? Blijf thuis en laat u testen, ook als u twijfelt. Als u onze locatie bezoekt: desinfecteer uw handen bij binnenkomst, draag altijd een mondkapje en houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Bezoek uw naaste op zijn of haar kamer (of buiten) en verlaat de locatie direct na uw bezoek.

Tot slot
Samen met u willen we het coronavirus buiten onze locaties houden. Heeft u vragen of suggesties? Neemt u dan contact op met receptie Meente (receptie.meente@ijsselheem.nl)  038-3852710

Met vriendelijke groet,

Het uitbraakteam van de Meente

 

5 oktober 2020: Meente/Weidegreven in, mondkapje verplicht! Mondkapje verplicht.

11 augustus 2020: Blijf alert! Blijf Alert Flyer.

Update 1 juli 2020

12 juni 2020: Versoepeling maatregelen De Meente.

Datum: 12 juni 2020

Beste bewoner en eerste contactpersoon,

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat wij de maatregelen kunnen versoepelen met ingang van 15 juni aanstaande. Mede dankzij uw medewerking en naleving van de hygiëne- en omgangsregels zijn er geen nieuwe besmettingen geweest.

Wat houdt de versoepeling in?

U mag elke dag  één keer bezoek ontvangen (maximaal 2 personen). Deze bezoekers hoeven zich niet meer te melden bij de receptie. Dit bezoek mag ook ‘s avonds plaatsvinden, u kunt dan naar binnen via de hoofdingang.

We moeten de bezoeken wel blijven registreren, dit om eventuele uitbraak van Covid 19 te kunnen lokaliseren. Wij vragen u dit zelf bij te houden op de lijst die u hiervoor krijgt.

Door deze verruiming van de bezoekregeling vragen wij u zelf weer de was en boodschappen te organiseren. De verzamelpunten in de hal worden weggehaald.

Wij hebben er nu nog voor gekozen de gespreksruimte -voor de cliënten van het verpleeghuis en team t Veer en de Kaai-  in het restaurant voor bezoek open te houden. U kunt hiervoor een afspraak maken via de receptie (038- 3852710).

Daarnaast mogen uw eigen pedicure en fysiotherapeut u thuis weer bezoeken. Hierbij gelden dezelfde afspraken als bij het bezoek.

Hoewel wij allemaal erg blij zijn met de verruiming, is het best spannend. Wij vragen u dan ook dringend om u aan de in de bijlage genoemde Covid-huisregels te houden.

Met vriendelijke groet,

Management IJsselheem, bestuur van De Meente en Cliëntenraad De Meente

Bert Penninkhof, Klaas Bakker en Gijs van Dalfsen.

 

Bijlage 1: Onze huisregels in tijden van COVID-19

Voor u op bezoek komt.

 • U beantwoordt voor uzelf de vragen uit de Checklist eigen gezondheid. Deze vindt u op de zuilen waar u uw handen desinfecteert.
 • U blijft thuis als u, of een van uw huisgenoten, (milde) klachten heeft. U meldt dit zo spoedig mogelijk aan de receptioniste.
 • U neemt geen huisdieren mee naar het bezoek.

Bij binnenkomst.

 • U beantwoordt zo nodig de vragen van het personeel.
 • U past handdesinfectie toe bij binnenkomst en op alle plaatsen waar het personeel u dat vraagt.
 • U volgt alle instructies van het personeel op.
 • U houdt altijd 1,5 meter afstand tot het personeel en overige bewoners, ook in de lift.

Tijdens het bezoek.

 • U houdt 1,5 meter afstand tot uw naaste.
 • U blijft op de kamer van uw naaste en voert geen gesprekken op de gang
 • U verlaat het gebouw via de kortste route.

 Na afloop van het bezoek.

 • U loopt de kortste route naar buiten.
 • U past handdesinfectie toe.
 • U stelt vragen over uw naaste telefonisch of per e-mail aan het personeel.
 • U informeert de receptioniste als u een of meer klachten krijgt die op de Checklist eigen gezondheid staan.

Specifiek voor cliënten team  Het Veer en de Kaai.

 • Het is toegestaan om met uw familielid/naaste buiten een wandeling te maken mits u gebruik maakt van een mondneusmasker.

 

 

29 mei 2020

Belangrijke informatie openstelling De Meente – brief huurders

30 maart 2020

PERSBERICHT VAN STICHTING DE MEENTE

Het bestuur van Stichting de Meente is zeer begaan met de ouderen in Genemuiden en in het bijzonder de ouderen in en rondom de Meente. Ons aller leven is in korte tijd totaal veranderd. Alles wat enkele weken geleden nog vanzelfsprekend was, wordt nu als een groot gemis ervaren. Veel ogen zijn terecht gericht op de zorg en hulpverlening, maar het heeft ook directe gevolgen voor de bewoners in en rondom de Meente. Op bezoek gaan of bezoek ontvangen kan niet meer en één van de laatste uitjes, namelijk een boodschap doen in het winkeltje…..is nu ook voorbij.

Als bestuur van Stichting de Meente is het onze taak om voor het algemeen welbevinden van onze ouderen te zorgen, hetgeen in deze tijd bijzonder op de proef wordt gesteld. Toch heeft het bestuur samen met enthousiaste vrijwilligers en sponsoren een aantal mooie initiatieven opgezet om te proberen de eenzaamheid te verzachten.

– Alle bewoners die in en rondom de Meente wonen hebben een bosje bloemen ontvangen, zodat ze
de lente in hun huiskamers kunnen zien en ruiken.

– Uiteraard hebben ook alle medewerkers van de Meente een bosje bloemen ontvangen.

– Ons kwartaalblad Roeper is tijdelijk ingewisseld voor “Roepertien”; een weekblad die bezorgd
wordt in en rondom de Meente met algemene informatie, uitzendingen CBO, meditatie, gedicht etc.

– Nauw overleg met CBO (Christelijke Bejaarden Omroep) die extra zendtijd heeft gekregen.

– Ook zijn luisterkastjes ‘Meentenet’geregeld voor bewoners zonder computer of radio.

– De weeksluitingen die elke vrijdag in de Meente werden gehouden, zijn nu digitaal gemaakt en zijn
te beluisteren via de kerktelefoon, in samenwerking met de plaatselijke kerken.

– Interne boodschappen/post brengservice opgezet voor mensen die hun geliefden
boodschappen/post willen brengen; zet maar in de rolcontainer en het wordt z.s.m. bezorgd.

– Vrijwilligersnetwerk Genemuiden Zorgt helpt ouderen met boodschappen en ander klusjes.

– Contact gezocht met kerkenraden om extra aandacht aan de ouderen te geven.

Mocht u andere suggesties of ideeën hebben om iets voor de ouderen in en rondom de Meente te kunnen betekenen, dan horen wij dat uiteraard graag via onze site contact op: www.demeente.org

Daarnaast zijn er ook de medewerkers van IJsselheem in de Meente die dag en nacht keihard werken om te zorgen voor onze ouderen, hartelijk dank daarvoor! Ook de meer dan 200 vrijwilligers die nu niet in de Meente kunnen zijn willen we niet vergeten en we hopen dat jullie straks weer je vrijwilligerswerk op kunnen pakken. Het is hartverwarmend om op te merken wat voor een grote plaats de Meente in onze samenleving heeft. De spontane initiatieven de er ontstaan zoals: zakje lekkernijen die voor inwoners afgeleverd werden, drone opnames van Urk, katrol apparaatjes aanbiedingen om boodschappen mee naar boven te takelen, leuke tekeningen gemaakt door de kinderen, de tientallen vrijwilligers die zich aangemeld hebben bij Genemuiden Zorgt, vrijgevigheid van sponsoren van Roepertien en gisteren een prachtig billboard bij de Meente. Echt om stil van te worden en hartelijk dank daarvoor.

Het bestuur doet er alles aan naar wat in ons vermogen ligt om het welzijn van de ouderen in deze bijzondere tijden te veraangenamen. Laten we de woorden van onze koning om het ‘eenzaamheidsvirus samen te bestrijden’ letterlijk opvatten, maar dat de woorden van zijn overgrootmoeder Wilhelmina voor onze ouderen, ‘Eenzaam maar niet alleen’ ook ervaren mogen worden.

Het bestuur van Stichting de Meente

 

Meer info : www.demeente.org – www.genemuidenzorgt.nl – tel. Genemuiden Zorgt 06-41856812

 

Door de dreiging van het corona-virus zijn alle activiteiten tot 6 april afgelast.

Zaterdag 28 maart kan er alleen tussen 11 en 13 uur boodschappen/eten gebracht worden bij de hoofdingang van De Meente. Zondag 29 maart blijft de deur gesloten.

26 maart 2020

Informatie over post, boodschappen en wasgoed

Post en boodschappen

Post is een waardevolle vorm van contact op dit moment. Zoals u inmiddels weet wordt alle binnenkomende post en boodschappen op 1 plek (de sluis bij de receptie) verzameld. Boodschappen mogen aangeleverd worden op maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur.

Mocht u op zaterdag een visje willen brengen dan kan dit tussen 11.00-13.00 uur. Op aangegeven tijden is er iemand op de receptie aanwezig, op zondag zijn we gesloten.

Nieuwe maatregelen

Wij houden, om verspreiding van het virus te voorkomen, een periode van 24 uur aan voordat wij de post bij u bezorgen.

Op maandag t/m vrijdag is dat ’s morgens (tussen 10.30-12.00 uur) en ’s middags (tussen 16.00-18.00 uur) is er een ronde voor zowel de post en boodschappen. Kranten worden van maandag t/m zaterdag bezorgd.

Wij gaan werken met post-enveloppe waar uw naam op staat.

De post voor u wordt in deze enveloppe gedaan en wordt bij u bezorgd.

Wij verzoeken u de lege enveloppe op uw brievenbus te leggen. Deze halen wij weer op om opnieuw te gebruiken.

ls u post heeft voor de receptie, bijvoorbeeld aanmelden boodschappenservice of een kaartje die u wilt versturen, dan kunt u dit in deze enveloppe doen.

Wij nemen deze mee en zorgen dat de post op de juiste plek terecht komt.

Wasgoed

Uw wasgoed mag nog steeds door anderen worden gedaan. Ook hier geldt dat deze kan worden afgeleverd en opgehaald bij het centrale punt, de sluis bij de receptie. Dit was al onze werkwijze.

Nieuwe maatregel

Als bij u het vermoeden bestaat dat u corona heeft of deze is vastgesteld dan wijzigt bovengenoemde afspraak. Uw wasgoed zal in deze situatie in uw eigen wasmachine worden gewassen op 60 graden. Als u geen eigen wasmachine heeft dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken.

Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van

De Meente: telefoonnummer 038-3852710.

 

Hieronder vindt u informatie betreffende de maatregelen rondom het corona-virus voor de Meente + in- en aanleunwoningen.

Woont u binnen de muren van De Meente en ontvangt u geen zorg van IJsselheem dan hebben wij een verzoek aan u. 

  Wij willen de juiste maatregelen kunnen nemen in verband met het coronavirus. 

Het is daarom voor IJsselheem van groot belang, dat zij een goed beeld heeft wie van haar bewoners klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. 

De klachten zijn: verkoudheidsklachten en/of hoesten en koorts. 

Wilt u aan de receptie van De Meente doorgeven indien u bovengenoemde klachten heeft? 

Heeft u vragen over uw klachten en/of wilt u behandeling dan neemt u contact op met uw huisarts. 

Wij willen u alvast bedankt voor uw medewerking. 

Genemuiden, 24 maart 2020  

Geachte bewoner van aanleunwoningen en/of huurder van De Meente, 

 Al eerder ontving u van ons een brief over de maatregelen die IJsselheem op locaties heeft genomen in verband met het coronavirus. Met deze maatregelen 
willen wij de gezondheid van bewoners en zorgmedewerkers zo goed mogelijk beschermen.

Zoals verwacht verspreidt het coronavirus zich ook in onze regio. Ook op een aantal locaties van IJsselheem zijn besmettingen geconstateerd. Dit maakt het noodzakelijk dat we de maatregelen uitbreiden en/of aanscherpen. Daarom gelden vanaf heden de volgende regels, gebaseerd op de uitgangspunten van het RIVM: 

 Bezoek 

 1. U wordt dringend verzocht in uw woning te blijven en De Meente niet meer te verlaten. 
 1. Bezoek zonder noodzakelijke reden is niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor bezoek van naasten en verwanten.  
 1. Is er een noodzakelijke reden voor bezoek, huishouding en/of persoonlijke verzorging (zoals haren wassen), dan geldt een maximum van twee keer per week. De bezoeker is steeds dezelfde persoon. Deze persoon meldt zich bij de receptie. 

   Boodschappen en was 
 1. Voor het brengen van boodschappen en het ophalen en brengen van uw wasgoed kan er gebruik worden gemaakt van de rekken in de sluis bij de hoofdingang.  
 1. De medewerkers bezorgen de boodschappen en was bij u aan de deur van uw appartement.  
 1. De AH in De Meente is gesloten.

   Overige 
 1. Het centrale plein en andere vormen van pleinen in De Meente zijn gesloten. 
  U mag hier niet meer samenkomen en kunt hier geen kopje koffie meer drinken. 
 1. De zij-ingangen van De Meente zijn afgesloten en kunnen niet meer met de druppel geopend worden. De hoofdingang kan worden gebruikt.

   We realiseren ons dat deze maatregelen ingrijpend zijn. Wij nemen deze besluiten dan ook niet lichtvaardig, maar in het belang van u, onze cliënten en medewerkers.

   Ervaart u problemen door deze maatregelen, dan treft u in de bijlage mogelijke alternatieven aan. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de receptie van 

  De Meente: telefoonnummer 038-3852710.


  Wij vertrouwen op uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,
  Bea Koele en Bert Penninkhof

  managers wonen, zorg en welzijn 

Bijlage brief 24 maart 2020 – mogelijkheden binnen de muren van De Meente 

  Maaltijdservice 

Als u gebruik wilt maken van de maaltijdenservice van De Meente dan kan dat. 

In deze enveloppe vindt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. 

Het ingevulde formulier kunt in deze enveloppe bij uw voordeur zetten. 

Wij halen de enveloppe weer bij u op en zorgen dat uw aanmelding bekend is bij de keuken. U ontvangt 1 x per maand een factuur. 

  

Boodschappenservice 

U kunt gebruik maken van een boodschappenservice. Er zijn 3 bezorgmomenten: 

  

Besteldag – besteld voor 12.00 uur  Dag afleveren boodschappen 
Vrijdag  Maandag 
Maandag  Woensdag 
Woensdag  Vrijdag  

  

Op de ochtend van de besteldag wordt in ieder geval de bestellijst opgehaald. 

In de bijlage vindt u een bestellijst die u hiervoor kunt gebruiken. 

De ingevulde bestellijst kunt in deze enveloppe bij uw voordeur zetten. 

Wij halen de enveloppe weer bij u op en zorgen dat uw bestelling wordt verwerkt.            U ontvangt 1 x per maand een factuur. 

  

Genemuiden Zorgt 

Veel Genemuidenaren die hulp nodig hebben, krijgen steun van familie, buren, vrienden of mensen die ze kennen van kerk of vereniging. Zo’n sociaal netwerk helpt mensen door moeilijke periodes. Wat doet u als u hulp nodig hebt, maar bij niemand terecht kan?  

Neem dan contact op met Genemuiden Zorgt!  

Telefoon: 06 – 41 85 68 12 

E-mailadres: info@genemuidenzorgt.nl 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 19:00 uur tot 20:30 uur. 

U kunt zich ook melden bij het Zorgloket in de Meente van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 16:30 uur. U kunt ook bellen naar 038 385 27 10. 

Website: https://www.genemuidenzorgt.nl 

  

CBO 

Op de website van CBO vindt u alle informatie over onze uitzendingen en programma’s.
Wij zijn op woensdagavond van 19:00 – 22:00 uur en de zaterdagavond  van 19:00 – 22:00 uur te beluisteren. U kunt ons ontvangen op de 107.3 in de ether, 104.1 op de kabel, via het interne ‘Meentenet‘ en via ‘Live Radio Luisteren‘. 

https://www.cbozwartewaterland.nl/ 

  

Beeldbellen 

Beeldbellen is een mooie manier om op afstand elkaar te zien. U heeft dan wel een eigen telefoon nodig. 

 

 

Maaltijdservice De Meente 

  

Ik wil graag gebruik maken van de maaltijdservice 

  

Naam:         ……………………………………………………………………………………………………… 

  

Woning:       ……………………………………………………………………………………………………… 

  

In het onderstaande overzicht kunt u door middel van het zetten van een streep/kruis aangeven op welke dag u welke maaltijd en/of toetje wilt ontvangen. 

  

Dag  Hoofdmaaltijd € 6,00 per maaltijd  Toetje € 1,50 per toetje 
Maandag       
Dinsdag       
Woensdag       
Donderdag       
Vrijdag       
Zaterdag       
Zondag       

  

Als u voor 10.00 uur wijzigingen doorgeeft aan de receptie kunnen wij deze op dezelfde dag nog verwerken.  

U kunt dit telefonisch doen op telefoonnummer 038-3852710. 

 Financiën 

Eenmaal per maand ontvangt u een factuur van ons.  

E-mailadres waar de factuur heen gestuurd mag worden: …………………………………… 

  

Indien u nog geen SEPA machtiging heeft afgegeven aan De Meente dan verzoeken wij u dit te doen. Deze machtiging treft u in de bijlage aan. (volgt) 

———————————————————————————————————————————————————————————

Genemuiden, 24 maart 2020

Geachte bewoners en mantelzorgers van De Meente 

 

WIJZIGINGEN IN DE AFSPRAKEN 

Het is heel belangrijk dat u zich hier aan houdt, in uw belang maar ook die van uw medebewoner en medewerkers 

 

Wilt u deze informatie doorgeven aan uw familie 

Informatie is ook te vinden op www.demeente.org (tabblad activiteiten) 

 

In onze brief gedateerd 16 maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de regels ten aanzien van de aan– en inleunwoningen.  Wij zetten alle besluiten voor u op een rij. De besluiten zijn vooral bedoeld om het contact tussen mensen terug te brengen en om groepen waarin mensen elkaar kunnen treffen zo klein mogelijk te houden. Dit betekent in uw situatie het volgende. 

 

Familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes zijn tot nader order helaas niet mogelijk. 

We begrijpen dat dit in het dagelijks leven problemen kan geven. Bijvoorbeeld omdat u boodschappen bezorgd krijgt door een naaste, of omdat een naaste uw was verzorgt of uw appartement schoonmaakt. Voor dit soort huishoudelijke of praktische zaken is bezoek toegestaan waarbij de volgende regels gelden voor de huurders en cliënten van de wijkverpleging 

 

 • Maximaal 2x per week één persoon op één dag, als het echter mogelijk is het dringende verzoek om dit te beperken tot 1x per week. 
 • In 1 week komt steeds dezelfde persoon. 
 • Deze persoon heeft een noodzakelijke reden om te komen 

Voor was en boodschappen hebben wij het volgende bedacht: 

 • U kunt de was brengen/ophalen en boodschappen in de hal bij de ingang neerzetten.  
 • Hier staat duidelijk aangegeven waar u deze kunt neerzetten.  
 • Graag duidelijk vermelden voor wie het is bestemd.  
 • Wij zorgen dat de spullen op de juiste plek komen. 
 • Deze persoon neemt de noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht. 
 • Deze persoon is niet verkouden, hoest niet, heeft geen koorts en is recentelijk niet in het buitenland of risicogebied geweest. 
 • Deze persoon dient zich vooraf te melden bij de receptie (hoofdingang). 
 • Het is niet de bedoeling dat deze persoon de toegangsdruppel gebruikt (dus ook niet uitlenen). 
 • Deze persoon heeft geen contact met andere bewoners en/of medewerkers, niet bij binnenkomst op weg naar de woning maar ook niet bij het naar huis gaan. 

 

Daarnaast geldt voor u met ingang van 20 maart 2020 het volgende: 

 • U mag zich niet meer buiten De Meente begeven. Dit betekent dat u dus ook geen rondje mag lopen of fietsen én ook niet op bezoek kan naar de Weidegreven. Bewoners van de Weidegreven mogen ook niet bij u op bezoek komen. 
 • U doet uw boodschappen zoveel mogelijk bij de AH van De Meente of laat deze bezorgen door de persoon die bij u langs komt (zie bovenstaande afspraken). 
 • De post en/of krant worden rondgebracht door een vrijwilliger binnen De Meente. Dit betekent dat uw post en/of krant misschien later bezorgd wordt dan u gewend bent. 

 

Wij realiseren ons dat deze besluiten grote gevolgen voor u kunnen hebben. Deze besluiten worden niet lichtvaardig genomen maar zijn in het belang van u, de andere bewoners en onze medewerkers.  

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u en uw betrokkenen deze besluiten respecteren en zich hieraan houden. Bij vragen kunt u bij de receptie terecht. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.